Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene Voorwaarden

Definities

 • “Cursus”: verwijst naar de online cursus die wordt aangeboden door My Pregnancy Wish.
 • “Cursist”: verwijst naar de persoon die zich heeft ingeschreven voor de cursus.
 • “Instructeur”: verwijst naar de eigenaar of beheerder van de cursus.
 • “Platform”: verwijst naar de website of het platform waarop de cursus wordt aangeboden.

1. Toegang tot de Cursus

 • Cursisten krijgen toegang tot de cursus na betaling van het verschuldigde bedrag en ontvangst van inloggegevens.
 • Instructeurs behouden zich het recht voor om de toegang tot de cursus op elk moment te weigeren of te beëindigen, als er hierom een geldige reden is.

2. Prijzen en Betaling

 • De prijs van de cursus wordt vermeld op het platform.
 • Betalingen worden verwerkt via Mollie of Paypall. Terugbetalingen zijn alleen mogelijk volgens ons retourbeleid.

3. Intellectuele Eigendom

 • Het cursusmateriaal is eigendom van My Pregnancy Wish en wordt beschermd door auteursrecht.
 • Cursisten mogen het cursusmateriaal uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruiken en mogen het niet verspreiden, kopiëren of verkopen.

4. Aansprakelijkheid

 • My Pregnancy Wish is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van technische storingen, onderbrekingen of gegevensverlies.
 • Het gebruik van de cursus is op eigen risico van de cursist.

5. Geschillen en Toepasselijk Recht

 • Eventuele geschillen worden onderworpen aan de jurisdictie van Nederland en zullen worden opgelost volgens de wetten van Nederland.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

 • My Pregnancy Wish behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Cursisten worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

Privacybeleid

 1. Verzameling van Persoonlijke Informatie
 • Wij verzamelen persoonlijke informatie, zoals naam, e-mailadres en betalingsgegevens, voor het verwerken van cursusinschrijvingen.
 • 2. Gebruik van Persoonlijke Informatie
 • Persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het leveren van cursusmateriaal, klantenondersteuning en marketingcommunicatie.
 • 3. Delen van Informatie
 • Wij delen geen persoonlijke informatie van cursisten met derden, behalve indien wettelijk vereist.
 • 4. Beveiliging van Gegevens
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.
 • 5. Cookies en Tracking
 • Onze website maakt gebruik van cookies en trackingtechnologieën om de gebruikerservaring te verbeteren. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • 6. Rechten van Cursisten
 • Cursisten hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen.
 • 7. Contactgegevens
 • Voor vragen of klachten met betrekking tot privacy, neem contact met ons op via Campus@mypregnancywish.com.
Scroll naar boven